Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Personalutveckling 2016

Under 2015 implementerades en ny verksamhetsmodell, One Nordkalk, där sättet att verka gjordes enklare och enhetligt. 2016 utvecklades denna modell ytterligare genom t ex implementering av gemensamma verktyg för hela företaget som t ex digital rapportering.

Som en del av modellen One Nordkalk, har gemensamma hälsa & säkerhetsmål med förändrade teman etablerats i alla Nordkalkländer.

Säkerhet betonas i allt vi gör; personalen uppmuntras att dela bästa praxis och göra säkerhetsobservationer för att förbättra effektivitet och öka säkerheten. 2016 gjordes ett rekordstort antal säkerhetsobservationer, 3,8/person. Resultatet överträffade målet för året som var 3/person.  

Välmående på jobbet och personalutveckling

taukojumppa 550px

Under 2016 fortsatte Nordkalk investera i välmående på arbetet och personalutveckling. Föreläsningar om välmående och olika välmående aktiviteter arrangerades i alla Nordkalkländer, med speciellt fokus på utvecklingssamtal. Målet för 2016 var 100 %, men nåddes inte då resultatet blev 98 %. Vi fortsätter att sträva till 100 % under 2017.

Som ett sätt att uppmuntra till aktivitet under arbetsdagen, lyftes motionsraster upp. Ett motionsprogram installerades ett år tidigare och introducerades nu till alla Nordkalkländer. Programmet ger korta motionsvideos till användaren enligt det intervall användaren väljer, t ex en gång per timme, och installerades hos alla som ville ha det. Programmet följde med också in på möten. På fotot ovan, leder företagets läkare en motionspaus på ett internt möte.

Samarbete med lokalsamhällen och skolor

Stipendinä kesätyö

Nordkalk har aktivt samarbete med skolor och universitet. T ex i Rakke, Estland, har Nordkalk samarbetat med en lokal skola i fyra år. Under 2016 var Nordkalk involverade i att ge månatliga lektioner i t ex kemi, geologi och social vetenskap till elever. Även i Polen deltar Nordkalk i utbildningsaktiviteter; t ex i Sławno har Nordkalk organiserat ett samarbete med PHACOPS (Association and Institute of Paleobiology of Polish Academy of Sciences) workshops för barn från lokala skolor och geologiska utforskningar för paleontologer från hela världen.

I Finland fortsatte ett samarbete med skolor genom ett sommarjobbsstipendieprogram som startades 2015. Programmet riktar sig till elever i åldern 16-17 år med syftet att erbjuda unga värdefull arbetslivserfarenhet istället för enbart ekonomisk ersättning. En bestämd handledare utsågs för att vägleda och övervaka studenterna på arbetsplatsen. Studenterna arbetade med uppgifter för att förbättra hälsa och säkerhet och ordning och reda genom att t ex måla staket, trappsteg och andra riskabla platser med säkerhetsfärger och sorterade verktyg till sina rätta platser.

På fotot stipendievinnarna från vänster: Juuso karhu, Akseli Kuvaja, Jonathan Garavet, Ilmari Väisänen, Julianna Anttonen och Viivi Röntynen.

Ökad aktivitet i sociala media

NK Instagram

Samarbete med Nordkalks grannar och resten av lokalsamhällena lyftes fram under 2016, och vi arrangerade möten med grannarna vid många av våra anläggningar.

Nordkalk var aktiva på sociala media med målet att öka synligheten för företaget och interagera med andra än bara de närmaste on grannarna. På sociala media delar Nordkalk information om sin historia, våra nuvarande aktiviteter, produkter och fördelar med kalkning för t ex lantbrukare och miljön.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.