Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Resurseffektivitet och cirkulära lösningar

Arbetet med att öka utnyttjandet av allt material som bryts och minimera spillet är en viktig del av resurseffektiviteten. Vi har också satsat på att skapa nya produkter av sidoströmmarna för såväl internt bruk som för kunderna. Andra cirkulära lösningar är leveranserna av spillvärme från kalkugnarna och vatten från gruvorna till lokala vattennät.

iStock-529278321

Läs mera på engelska: Resource consciousness and circular solutions

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • höja materialeffektiviteten i vår verksamhet för att förlänga livstiden för våra värdefulla naturresurser och minska spillet. Målet är en materialeffektivitet på 100 %
  • fullt utnyttja alla interna sidoströmmar som anknyter till kalksten, sidosten, energi och vatten
  • förbättra utnyttjandet av kundernas sidoströmmar alltid när det är möjligt
  • stöda och utveckla metoder som bygger på katalysering med kalk för effektiv återanvändning av organiska rester och näringsämnen
  • utveckla cirkulära lösningar som förbättrar den odlingsbara jordens bördighet och minskar övergödningen av vattendrag
  • utveckla produkter med litet koldioxidavtryck.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.