Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

En del av samhället

Rettig Groups värdering om öppenhet är grunden för Nordkalks kommunikation med grannar, lokalsamhälle och samhället i stort. Vi tror att genom att visa människor vad vi gör och vilka vi är, kan vi få och stärka den sociala acceptansen för vår verksamhet.

Bästa sättet att möta grannarna är att organisera lokala event och möten – öppna dörrar till allmänheten. Nordkalk organiserar möten med grannar i samband med olika förändringar som t ex ansökan av miljötillstånd och öppna hus vid speciella event för allmänheten. Under sommaren 2016 arrangerade Nordkalk en busstur till täkten och produktionsanläggningen för intresserade i samband med Jukola orientering som arrangerades i Villmanstrand.

Nordkalks aktiviteter delades också på sociala media för allmänheten. Nordkalk delar foton från nu och då liksom information om pågående aktiviteter, användning av produkter och på sin personal. Det är ett sätt för Nordkalk att öka förståelsen för verksamheten, vilket är grunden för den sociala acceptansen.

Samarbete med skolor och experter

Nordkalk samarbetar med ett antal skolor och universitet genom att t ex organisera studiebesök på våra anläggningar, erbjuda praktikplatser till studenter, genom att möjliggöra forskningsarbete och erbjuda sommarjobb. T ex i Rakke i Estland, är en form av samarbete med en lokal skola, att Nordkalks specialister ger månatliga föreläsningar inom t ex kemi och geologi.

I Finland har ett stipendieprogram med sommarjobb för studenter i åldern 16-17 år fortsatt under 2016. I Sławno, Polen har en internationell worksop för paleontologer arrangerats. Gruppen (fotot) besökte täkten i Sławno, där de fick lära sig om världen under den sena jurassic eran och utvecklingen av levande organismer. Staden Slawno planerar ett besökscentrum för sitt geologiskt viktiga område. 

Vatten och värme till samhället

Företag förser samhället med efterfrågade produkter och service och lokalsamhället med arbetstillfällen. I Nordkalks fall, drar vissa samhällen också nytta av biprodukter som skapas i produktionen. I Pargas och Tytyri i Finland, liksom i Köping i Sverige, levererar Nordkalk spillvärme från kalkugnarna till kommunernas fjärrvärmenät. Under 2016 levererade Nordkalk ca 72 500 MWh spillvärme till fjärrvärmenätet i Köping, Pargas och Tytyri. Det räcker till att värma upp 3 600 hushåll under ett år med eldningsolja. 

Sponsring koncentreras till lokala och miljömässiga orsaker

Nordkalks sponsringsaktiviteter koncentreras till de lokala samhällen där företaget är verksamt. Fokus är på barn och ungdomar genom att stödja deras fritidsaktiviteter, mestadels sport. 

Sommaren 2016 sponsrade Nordkalk Jukola orienteringstävling i Villmanstrand, Finland. Vi levererade också märgel till eventet för att bygga vägar och kalkstensbaserade produkter för vattenrening.  

Ett annat område för sponsringsaktiviteter är miljöprojekt i samarbete med forskningsinstitutioner eller organisationer. 2012 ingick Nordkalk i ett 5 år långt åtagande med Baltic Sea Action Group (BSAG). Nordkalks mål är att reducera fosforbördan på Östersjön med hjälp av Nordkalks Fostop® produkter.

Kalksten för generationer

Kalkstensbrytning är en långsiktig verksamhet, och många av Nordkalks anläggningar har varit verksamma i decennier. Samhällen har växt upp runt gruvorna och fortsätter blomstra tack vare gruvorna. Vårt samhälle är beroende av tillgång på kalksten, vilket Nordkalk garanterar genom att kontinuerligt prospektera efter nya fyndigheter. I Sverige på norra Gotland, har förberedelserna för att öppna en ny kalkstenstäkt i Bunge pågått i mer än tio år p g a förlängningar av tillståndsprocessen.  

I Villmanstrand, Finland slutfördes utbyggnaden av förvaringsplatsen för märgelhögarna under hösten 2016. Processen startade redan 2012 med miljökonsekvensbeskrivning. Högsta förvaltningsdomstolen överklagade en överklagan av miljötillståndet och gav Nordkalk rätt att upphöja och expandera befintligt område liksom att etablera ett nytt förvaringsområde. Domstolens dom har ingen påverkan på nuvarande aktiviteter eftersom alla sidoprodukter används i Villmanstrand med anledning av flera infrastrukturprojekt. Men, domen säkerställer fortsättningen av verksamheten i det fall sidoprodukterna behöver lagras på hög någon gång i framtiden. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.