Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Fjärrvärme i Köping

Sedan december 2013 levererar Nordkalk spillvärme till kommunens fjärrvärmenät. Det möjliggör för kommunen att minska sitt användande av fossila bränslen för uppvärmningen, vilket också minskar utsläpp.

En värmeväxlare installerad i rökgaskanalen på kalkugnen gör det möjligt att utvinna spillvärmen från ugnen. Beroende på verksamhets-förutsättningarna, kan upp till 14 MW levereras till fjärrvärmenätet. Under 2016 levererade Nordkalk 46 000 MWh, vilket är lika mycket energi som ca 4,5 miljoner liter eldningsolja.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.