Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Kalk hindrar fosforläckage – arbete för en hälsosammare Östersjö

Nordkalk har som mål att minska fosforbelastningen på Östersjön med Nordkalks Fostop® koncept.

Inom jordbruket reducerar kalkning markens surhetsgrad, vilket förbättrar växternas levnadsförhållanden och ger dem möjlighet att uppta näringsämnen mer effektivt, vilket resulterar i bättre skördar och minskat näringsläckage till vattendragen.

Förutom traditionell jordförbättringskalk, har Nordkalk utvecklat Fostop® konceptet för att ta itu med utmaningen av näringsläckaget. Fostop används för att strukturkalka åkrar, stabilisera slam och för kalkfilter och avlopp som hjälper till att minska läckaget och bidra till återvinningen av fosfor. Detta är oerhört viktigt eftersom världens fosforreserver beräknas räcka endast i några årtionden till.

I Sverige, där staten beviljar miljöstöd till lantbrukare för att stävja fosforläckaget, är Nordkalks Fostop Struktur en väletablerad metod. Ett av Nordkalks många fosforrelaterade forskningsprojekt pågår också i Sverige. Det handlar om strukturkalkning och kalkfilterdiken vid fälten kring Bornsjön utanför Stockholm. Projektet genomförs i samarbete med Stockholm Vatten och det svenska lantbruksuniversitetet.

I Finland har strukturkalkning testats i mindre skala i laboratorier och på åkrar. Testerna hjälper till att optimera spridningen med rätt mängd för de finska jordtyperna. Strukturkalkning har testats på finska marknaden sedan 2015.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.