Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Staden Lojo förses med vatten från Nordalk

Mer än en miljon kubikmeter grundvatten pumpas årligen från underjordsgruvan i Tytyri. Ungefär hälften av vattnet levereras till det kommunala vattenverket, där det representerar 23 procent av allt mottaget råvatten. Det filtreras genom en sandbädd före det leds till vattendistributionssystemet.

Tytyri anläggningen använder själva ca 30 000 m3 vatten årligen, också det från gruvan, men genom en separat pumpstation. Det överblivna vattnet, omkring en halv miljon kubikmeter, förs till den närliggande sjön Lohjanjärvi. Det är mestadels grundvatten, men inkluderar en liten del dagvatten som samlats från anläggningsområdet. Årliga kvalitetsmätningar visar att vattnet som släpps ut till sjön håller dricksvattenkvalitet.

Tytyri_groundwater_well_800

I Tytyri finns en upplevelsegruva som inkluderar ett museum och andra aktiviteter. Den drivs av staden och besöks av mer än 10 000 personer årligen.

KONE Corporations testlaboratorium för höghushissar är beläget i gamla gruvgångar. En av hissarna används för att transportera besökare till upplevelsegruvan.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.