Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Samhällsengagemang och utveckling

Nordkalk strävar till att vara en god granne som engagerar sig i aktiviteter som är till nytta för den lokala omgivningen. Öppen och transparent kommunikation med de närmaste grannarna och det lokala samhället är nödvändiga för att vår verksamhet ska bli socialt godkänd.

OpenDayMiedzianka 8 550

Läs mera på engelska: Society engagement and community development

VI FÖRBINDER OSS ATT

  • vara en god granne och aktör som arbetar för det lokala samhällets bästa liksom också för samhället i stort
  • agera öppet, transparent och ansvarsfullt
  • lokalt erbjuda arbete och tjänster, t.ex. fjärrvärme och rent vatten, och stöda lokala aktiviteter
  • engagera oss i lokala, nationella och globala projekt som bidrar till ren luft och rent vatten samt förbättrar odlingsmarkens produktivitet
  • kontinuerligt utveckla vår kommunikation och skapa dialog med våra intressegrupper.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.