Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Social hållbarhet: Ta hand om människor

Nordkalks framgång beror på framgången av sina kunder och tillfredsställelsen hos alla intressenter; anställda, ägare, leverantörer och myndigheter som beviljar tillstånd för verksamheten. Grannar som vill ha ett rent och säkert företag intill sig och samhället i stort som drar nytta av tillgängligheten av efterfrågade produkter och den finansiella stimulans som skapas av ett produktivt företag.

Intressentgrupper består av människor med olika förväntningar på Nordkalk. Vi behandlar alla människor enligt våra värderingar som gäller för hela Rettig Group: Vi tror på öppenhet och rättvisa och att tillit och respekt är det mest fundamentala i vår interaktion och kommunikation med olika intressenter. Den fjärde värderingen, anspråkslöshet, handlar om att lyssna och förstå olika åsikter och synpunkter.

Nordkalk uppfyller de lokala och internationella lagar och förordningar, som t ex internationella arbetsnormer definierade av ILO och UN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption . Vi accepterar inte under några omständigheter barn- eller tvångsarbete vid någon av våra verksamheter eller aktiviteter. Vi tolererar inte korruption eller mutor.

Läs mer om social hållbarhet som rör

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.