Lönsam verksamhet

på ett ansvarigt sätt

Försörjningskedjan

Nordkalk föredrar att använda lokala leverantörer; cirka 80 procent av Nordkalks inköp sker i de länder där verksamheten äger rum. Miljöpåverkan vid korta transportsträckor är mindre och Nordkalk kan bättre övervaka försörjningskedjan.

Samma regler gäller för alla

Alla inköp i Nordkalkkoncernen utförs i enlighet med Nordkalks inköpsriktlinjer. Vid start av en upphandlingsprocess med en ny leverantör, kommer en utvärdering av leveransprocessen att utföras; Leverantörens bakgrund och tillförlitlighet, etiska och ekonomiska status kommer att kontrolleras innan anbudsförfarandet kan börja.

Leverantörerna förväntas acceptera Nordkalks miljö- och hållbarhetskrav samt en hög nivå av affärsetik och integritet. En leverantör förväntas uppfylla kraven i Nordkalks uppförandekod för leverantörer, som också undertecknas som en del i köpeavtalet. Nordkalk förväntar sig att alla sina leverantörer arbetar i andan av Nordkalks värderingar - öppenhet, rättvisa, anspråkslöshet, tillit och respekt. 

Lappeenranta main gate 600px

Frakt är en viktig del i försörjningskedjan. Samma hälsa- och säkerhetsregler och föreskrifter gäller för alla som besöker Nordkalks industriområden. 2016 togs i bruk en elektrisk åtkomstkontroll och obligatorisk säkerhetsutbildning på Nordkalks största anläggningar i Finland. Båda gäller såväl egen personal som besökare. 

Läs mer.

Effektiv logistik

Nordkalk erbjuder sina  kunder heltäckande och förmånliga logistiktjänster. Vår logistikkedja är effektiv, snabb och säker.

För ca 60 % av det totala varuflödet administrerar vi själv transporterna med båtar, bilar och tåg. Vi använder oss av ett flertal industrihamnar och vi har ett omfattande nät av terminaler och silon på hela vårt verksamhetsområde i Nordeuropa. De fartyg, som vi använder är planerade enkom för transport av bränd kalk. Det slutna systemet garanterar att lastning och lossning kan ske i alla väder. Vi har kontrakt med många åkerier, som har den bästa möjliga bilparken för att transportera kalk och vi sköter både trailer- och containertransporter till hela Europa.

Vi är specialister på att transportera kalk. 

Kontakt

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.