#rockstarsinlime

Värderingar

Våra värderingar - öppenhet, rättvisa, mod, tillit och respekt - leder oss i alla våra verksamheter.

ÖPPENHET
Vår verksamhet är transparent, vi delar öppet information och är alltid färdiga för dialog.

RÄTTVISA
Vi behandlar alla människor rättvist. Samma förhållningssätt intar vi när vi möter utmaningar och löser problem. 

MOD
Vi har mod att handla rätt. Vi tar initiativ och bär vårt ansvar och vi kan också fatta svåra beslut. 

TILLIT OCH RESPEKT
Vi håller vad vi lovar. Vi lyssnar, respekterar olika synvinklar och tar hänsyn i alla situationer.

imageA5DY5ZV4

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.