Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

ANMÄL OM MISSFÖRHÅLLANDEN

Whistleblowing - en kanal med vilken man anmäler om missförhållanden

Alla anställda vid Nordkalk uppmanas att göra en anmälan om möjliga missförhållanden eller oetiskt förfarande till sin närmaste förman, HR-avdelningen, juridiska avdelningen eller i förtroende till chefsjuristen. Också utomstående intressenter och leverantörer uppmanas anmäla om misstankankar om missförhållanden till chefsjuristen.

Nordkalk erbjuder sina anställda och utomstående intressenter i alla länder möjligheten att anonymt anmäla om misstanke till missförhållanden. Anmälan görs enklast via den elektroniska kanalen (kolla länken nedan). Anmälan kan också göras per post.

Alla misstankar om missförhållande utreds, befogade anmälningar rapporteras och dokumenteras. Chefsjuristen går igenom dessa tillsammans med styrelsens revisionsutskott. Konstaterade förseelser kan leda till disciplinära åtgärder och juridiska följder. Processen är utförligare beskriven i Nordkalks Whisteblowing Policy, som finns till alla anställdas förfogande på företagets intranet.

Att anmäla om missförhållande anonymt

För att kunna göra sin anmälan anonymt, sker detta enklast via den elektroniska kanalen:

report.whistleb.com/nordkalk

Dessutom kan man sända sin anmälan anonymt per post till adressen:

Chefsjuristen / Nordkalk Corporation

Skräbbölevägen 18

FI-21600 Pargas, Finland

Märk kuvertet ”Konfidentiell” och ”Brådskande”.


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.