Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Användningsvillkor

Läs noggrant igenom dessa villkor innan du börjar använda Internetsidorna. Genom att använda Nordkalkkoncernens webbsidor, har du godkänt nedanstående villkor. Om du inte accepterar nedanstående villkor, har du inte rätt att använda webbplatsen.

1. Begränsad användning
Kopiering, överföring, distribution eller lagring av en del av eller hela innehållet på dessa webbsidor utan skriftligt medgivande av Nordkalk är förbjudet. Det är också förbjudet att bearbeta innehållet. Du kan dock spara i din dator eller skriva ut delar av dessa sidor för eget bruk. Pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen nämns.

2. Inga garantier
Innehållet på webbsidorna tillhandahålls "i befintligt skick". Nordkalk lämnar ingen garanti, varken direkt eller indirekt, för felfrihet, tillförlitlighet eller innehåll. Nordkalk garanterar inte att webbsidorna eller den aktuella servern är felfria eller inte innehåller virus eller andra skadliga element. Nordkalk förebehåller sig rätten att när som helst revidera innehållet i webbsidorna eller förhindra tillträdet till dem.

3. Upphovsrätt
Nordkalk har upphovsrätt till innehållet på webbsidorna. Alla rättigheter förbehålls.

4. Varumärken
På webbsidorna finns koncernens logon, produktnamn, brand och andra identifieringstecken, som antingen direkt eller indirekt är patenterade eller registrerade av Nordkalkkoncernen. Sidorna kan också innehålla en tredje parts varumärken eller registrerade varumärken. All slags olovlig användning av dessa märken är förbjudet.

5. Översänt material
Genom att översända material per e-post eller på annat sätt till våra servrar garanterar du att

a. Nordkalk kan publicera materialet;
b. materialet inte är konfidentiellt, det kan lämpligen publiceras och innehåller inte, enligt vad du känner till, virus eller annat destruktivt;
c. du ansvarar för ersättningar och försvarar Nordkalks skuldfrihet ifall en tredje part vidtar rättsliga åtgärder pga. det material som översänts och att 
d. du inte kommer att vidta åtgärder mot Nordkalk pga. det material som översänts

6. Länkar till webbplatser som ägs och drivs av en tredje part
Nordkalk ansvarar inte för material som skapats eller publicerats av tredje part på sådana webbsidor, som har en länk från Nordkalks sidor. En länkning till dessa sidor innebär inte att materialet på sidorna godkänns av oss.

7. Ansvarsfrihetsklausul
Nordkalk fritar sig från allt ansvar för skada som orsakats av användning av innehållet i sidorna eller av att tjänsten inte stått till förfogande.

8. Lösning av tvistemål
Alla tvistemål gällande dessa sidor avgörs i Helsingfors tingsrätt i enlighet med Finlands lag.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.