Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Integritetsskydd

Nedan redogörs för användningen av "cookies" på Nordkalk Oy Ab:s Internetsidor och för behandlingen av personuppgifter som lämnats via användarens webbplats.

Användningen av cookies
Cookies används allmänt på Internetsidor och således också på Nordkalks webbplats. Cookies är en liten textfil, som lagras i användarens dator. Med hjälp av cookies känner webbplatsen igen besökaren och kan följa med hur och när webbplatsen används. Med hjälp av dessa uppgifter kan Nordkalk utveckla sin webbplats så att den bättre betjänar besökaren.

Om du inte vill ta emot cookies, eller få meddelade om när de placeras i din dator, är det i de flesta webbläsare möjligt att ändra inställningarna så att inga cookies godkänns.

Personuppgifter
Nordkalks webbplats har några sidor där du kan lämna dina personuppgifter, t.ex. namn och e-postadress.. Vi frågar efter dina personuppgifter för att kunna svara på dina frågor, uppfylla dina önskemål, sköta våra kundrelationer och effektivera våra tjänster. Vi sparar dina personuppgifter tills vidare och kan eventuellt sända material om Nordkalk till dig också i framtiden.

Då du lämnar dina personuppgifter till Nordkalk via denna webbplats, ger du ditt samtycke till att personuppgifterna samlas in och används. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna används och begära att dina uppgifter stryks genom att skicka e-post till adressen info a nordkalk.com. Du kan också använda formulären under Ge feedback.

De personer som uppdaterar bolagets Internetsidor i Nordkalk har tillgång till personuppgifterna. Ifall det behövs för att uppfylla ett serviceönskemål, kan uppgifterna överlåtas till andra personer i bolaget. Nordkalk lämnar inte ut användarnas personuppgifter till personer utanför Nordkalkkoncernen.

Kontakt
Du kan när som helst ta kontakt med Nordkalk och kontrollera dina uppgifter. Vi korrigerar och stryker på begäran alla ofullständiga, felaktiga eller föråldrade personuppgifter. Använd formuläret under Ge feedback.

Hantering av annans persondata
I tillägg till dessa webbsidor, hanterar Nordkalk persondata mottagen från samarbetspartners för att kunna arrangera olika aktiviteter och fullfölja våra skyldigheter. Sådan information är i huvudsak personens namn, kontaktinformation och namn på företag, organisation eller myndighet som personen i fråga representerar. Persondatan har mottagits från personen i fråga, hans/hennes arbetsgivare eller genom olika offentliga källor.

Nordkalk hanterar datan tills det är säkerställt att våra skyldigheter baserade på t ex avtal har fullgjorts, att personen inte längre är kontaktperson för Nordkalk eller att personen omber att få sin data borttagen. Nordkalk kommer inte delge persondata till tredje part om det inte är efterfrågat i samband med telekommunikationstjänster eller för att genomföra serviceåtgärd till samarbetspartnern.

Tillgång till persondata vid Nordkalk är begränsad beroende på personalens arbetsuppgifter med sådan information som är nödvändig för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Hantering av persondata är bara tillåten för att slutföra uppgiften. Persondata är skyddad med vanliga accepterade tekniska lösningar så som lösenord, begränsad tillgång och brandväggar. På det sättet försäkrar Nordkalk att hanteringen av data görs på ett säkert sätt och i enlighet med lagkrav. I händelse av frågor kring dina egna persondata, vänligen sänd dem till gdpr a nordkalk.com

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.