Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Sponsorering och understödsansökningar

Nordkalk stöder årligen riksomfattande projekt som arbetar för miljö och hållbar utveckling samt evenemang och projekt som har anknytning till vår affärsverksamhet. Lokalt stöder vi barns och ungas idrottsverksamhet på våra verksamhetsorter. Övriga potentiella objekt är studentorganisationer och publika evenemang på våra verksamhetorter. I sponsorarbetet betonar vi att verksamheten är i enlighet med våra värderingar samt växelverkan och aktivt samarbete. Det räcker inte med enbart logosynlighet. Motivera i ansökan varför ert projekt skulle vara ett bra sponsoreringsobjekt.

Vi sponsorerar inte sådant som strider mot våra värderingar eller miljömål och inte heller politiska partier eller religiösa samfund. 

Ansökningstid

Nästa gång vi behandlar ansökan är i maj 2022. Alla sökande informeras per epost som skickas till adressen i ansökan.

Sponsoreringsansökan

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.