Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Brahestad

I Brahestad har Nordkalk två kalkugnar som är kopplade till SSABs stålverk i Brahestad. Kalkstenen som bränns i ugnen kommer från Nordkalks egna fyndighet i Storugns på Gotland och från Verdal i Norge. Där finns också en brikettanläggning där finmaterialet från kalkugnen efter bränning pressas till briketter för användning i stålverket. Det säkerställer en effektiv råmaterialanvändning.

  • Huvudprodukter: bränd kalk
  • Huvudapplikationer: stålindustri, gruvindustri, pappersindustri   
  • Personal: 15 SSAB anställda
  • Nordkalks verksamhet i Brahestad startade 1996.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information


Aktiviteter: kalkugn

Land: Finland

Besöksadress: POB 93, FI-92101, Raahe

Tfn: +358 (0)20 753 7000

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.