Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Villmanstrand

Nordkalks största finska produktionsanläggning finns i  Villmanstrand. Där finns en täkt, en malningsanläggning, två flotationsanläggningar och ett försäljningskontor. Här finns också dotterbolaget Suomen Karbonaatti Oy (Nordkalks äger 51%) som är verksamma inom samma industriområde. Täkten i Villmanstrand är den enda i Europa där det sällsynta mineralet wollastonit bryts.

  • Huvudprodukter: kalksten, kalkstensmjöl, wollastonit
  • Huvudapplikationer: pappersindustrin
  • Personal: cirka 140 (inkl. Suomen Karbonaatti Oy)
  • Verksamheten i Villmanstrand startade 1910.

Aktiviteter: gruvamalningförsäljning/kontor

Land: Finland

Besöksadress: Sementtitie 29, FI-53650, Lappeenranta

Postadress: Nordkalk Oy Ab, FI-53500, Lappeenranta

Tfn: +358 (0)20 753 7000

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.