Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Sławno

I Slawno har Nordkalk en täkt och en malningsanläggning. Kalkstenen från Slawnofyndigheten Jurassic, karaktäriseras av hög reaktivitet och mycket lägre bly- och kadmiuminnehåll än tillåtet. 2006 togs en ny kvarn i bruk som möjliggjorde en fördubbling av produktionskapaciteten i Slawno. Ett år senare utökades krossningsverksamheten, vilket ökade produktionseffektiviteten med ytterligare 35 procent.

  • Huvudprodukter: kalkstensmjöl, gödningsmedel, foder 
  • Huvudapplikationer: lantbruk, byggnadsindustri 
  • Personal: 55
  • Nordkalk köpte anläggningen i Sławno 1999.

Video >>

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Robert Siuda
Robert Siuda
Dyrektor Zakładu w Sławnie i Zakładu w Szczecinie

Aktiviteter: gruvamalning

Land: Polen

Besöksadress: Owadów-Brzezinki, 26-332, Sławno

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.