Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Wolica

I Wolica har Nordkalk två malningsanläggningar och en täkt. Kalkstenen från fyndigheten i Jurassic karaktäriseras av hög reaktivitet och högt koldioxidinnehåll. Kalkstensmjöl produceras av Wolicasten och av stenleveranser från Nordkalks anläggning i Miedzianka. Produktionsprocessen är fullt digitaliserad och automatiserad. 

  • Huvudprodukter: kalkstensmjöl, ballast 
  • Huvudapplikationer: byggnadsindustri, miljö, glasindustri, lantbruk 
  • Personal: 22
  • Nordkalks verksamhet i Wolica startade 2000. Den första malningsanläggningen lanserades 2001 och den andra 2008.

Video >>


Aktiviteter: gruvamalning

Land: Polen

Besöksadress: Wolica, Kolejowa 1, 26-060, Chęciny

Tfn: +48 (41) 315 46 43

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.