Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Ignaberga

I Ignaberga har Nordkalk en täkt och en malningsanläggning. 

  • Huvudprodukter: kalksten, kalkstensmjöl 
  • Huvudapplikationer: miljö, lantbruk och industri 
  • Personal: 8
  • Verksamheten startade 1914 när AB Ignaberga Kalksten bildades. Nordkalk köpte företaget 1990.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information


Aktiviteter: gruvamalning

Land: Sverige

Besöksadress: Ignaberga 7067, 281 92, Hässleholm

Tfn: +46 (0)10 47 62 500

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.