Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Köping

I Köping har Nordkalk en täkt, en malningsanläggning, en kalkugn, en släckningsanläggning, försäljningskontor och hamn. Huvuddelen av kalkstenen som bränns i Köping kommer från Nordkalks täkt på Gotland. Köpinganläggningen levererar spillvärme från kalkugnen till det lokala fjärrvärmenätet. 

  • Huvudprodukter: kalksten, kalkstensmjöl, bränd kalk, släckt kalk 
  • Huvudapplikationer: stålindustrin, pappersindustrin
  • Personal: 39
  • Köpinganläggningen öppnade 1941.

Se Köpingsvideon

Vänligen kontakta oss för ytterligare information

Patrik Ungerstam
Patrik Ungerstam
Platschef
Fastlandet Sverige
Telefon +46104762507

Aktiviteter: gruvamalningförsäljning/kontorkalkugnhamn/depåsläckning

Land: Sverige

Besöksadress: Kungsängsvägen 22, SE-73136, Köping

Tfn: +46 (0)10 47 62 500

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.