Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Landskrona

I Landskrona har Nordkalk en malingsanläggning, en släckningsanläggning, ett försäljningskontor och hamn. Anläggningen producerar inte längre något processvatten; vattnet från malningsanläggningen återanvänds i släckningsprocessen.

  • Huvudprodukter: kalksten, kalkstensmjöl, släckt kalk
  • Huvudapplikationer:
  • Personal: 12

  • Nordkalk köpte Landskronaanläggningen 2002.

Vänligen kontakta oss för ytterligare information


Aktiviteter: malningförsäljning/kontorhamn/depåsläckning

Land: Sverige

Besöksadress: Västra Kajgatan, SE-26135, Landskrona

Tfn: +46 (0)10 47 62 500

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.