Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Orsa

Nordkalk har en täkt och en malningsanläggning i Orsa

  • Huvudprodukter: kalksten, kalkstensmjöl
  • Huvudapplikationer: stålindustri, byggnadsindustri

Vänligen kontakta oss för ytterligare information


Aktiviteter: gruvamalning

Land: Sverige

Besöksadress: Kallholen, SE-79493, Orsa

Tfn: +46 (0)10 47 62 500

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.