Kontakta oss

Nordkalks experter till din tjänst

Storugns

På ön Gotland finns den största kalktäkten i Skandinavien. Stenen skeppas till olika destinationer runt Östersjön. Delar av stenen vidareförädlas till bränd kalk hos Nordkalks dotterbolag KPAB.

  • Huvudprodukter: kalksten, kalkstensmjöl, bränd kalk
  • Huvudapplikationer: stålindustrin, kemiska industrin
  • Personal: 57 Nordkalk anställda + entreprenörer
  • Brytning av kalksten i Klinthagentäkten startade på 1960-talet och verksamheten har bedrivits i Nordkalks regi sedan  1983.

 Se Storugnsvideon

Vänligen kontakta oss för ytterligare information


Aktiviteter: gruvaförsäljning/kontorkalkugnhamn/depå

Land: Sverige

Besöksadress: Lärbro Storugns 2741, 624 53, Lärbro

Tfn: +46 (0)10 47 62 500

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.