Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

I höst är det igen dags att kalka Alinenjärvi

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-02-05

Försurade vattendrag kan återupplivas med hjälp av kalk. Sjösystemet Alinenjärvi i Nokia kalkas nästa gång hösten 2020 och då har det gått sex år sedan föregående kalkning.

Nokia stad, NTM-centralen i Birkaland, KVVY Tutkimus Oy och representanter för Nordkalk träffades i januari för att diskutera läget i Alinenjärvi och hur kalkningen ska skötas i praktiken. De bekantade sig med resultateten av vattenanalysen, som visar att det finns behov av nya kalkningsåtgärder.

I samband med sitt 100-årsjubileum år 1998 åtog sig Nordkalks tidigare ägare Partek att upprätthålla en god vattenkvalitet i sjösystemet Alinenjärvi under hundra år framåt. Sedan 1998 har sjösystemet kalkats åren 2001, 2003, 2007 och 2014 och surhetsnivån i sjöarna kontrolleras årligen.

Med hjälp av kalk kan vattenkvaliteten i vattendrag återställas till den nivå den hade innan försurningen. När ett vattendrag försuras, sjunker pH-värden, halterna av skadliga metaller ökar, många växt- och djurarter försvinner och värdefiskarnas stammar kollapsar.

Se videon på kalkning i 2014

Alinenjärvi


Nästa kalkning planeras av Nokia stad, NTM-centralen i Birkaland, KVVY Tutkimus Oy och Nordkalk. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.