Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Kalkstensbrotten tryggar samhällets grundfunktioner

Anne Foley (info a nordkalk.com), 2020-03-24

Nordkalk hör till de företag som tryggar samhällets grundfunktioner. Kalkstensbaserade produkter behövs för allt möjligt, men i det nuvarande undantagstillstånd som råder på grund av coronaviruset är leveranserna till vattenrening, energiproduktion och foderindustrin av kritisk betydelse.

För var dag som går ökar kundernas oro för att coronaviruset ska påverka kalkleveranserna. Försäljningsteamets telefoner ringer oavbrutet och mailen fylls av förfrågningar från kunder som vill veta hur Nordkalk kan trygga tillgången till kalkstensbaserade produkter.  

”Tillsvidare har coronaviruset inte påverkat Nordkalks kundleveranser. Vi gör naturligtvis vårt bästa för att det ska vara så också i fortsättningen. Vi har inte heller ännu märkt att våra kunders behov kännbart skulle ha minskat”, svarar försäljningsdirektör Anssi Koikkalainen från regionen Nordeuropa. 

Det finns emellertid beredskap för att situationen kan förändras: ”Om vi måste begränsa leveranserna, prioriterar vi i första hand de kritiska kundsegment vars verksamhet direkt påverkar människornas och djurens välmående.”  

Nordkalk levererar en stor del av den kalk som vattenverken i Sverige behöver. Den används både för framställning av dricksvatten och rening av avloppsvatten i kommunala och industriella reningsanläggningar. Foderindustrin behöver kalk för att djuren ska få tillräckligt med kalcium. Sockerbruken använder kalksten för sin produktion. Rökgaserna från el- och värmeproduktionen renas med kalk. Nordkalk är en betydande leverantör till alla de här kundsegmenten i både Finland och Sverige.  

Kalkstenen som utgör råvara till produkterna för de kritiska ändamålen bryts och krossas till huvuddel i Nordkalks stenbrott vid Storugns på Gotland, och resten av stenen kommer från täkter placerade i Ignaberga, Uddagården, Forsby nära Köping och i Verdal i Norge. Kalkstenen vidareförädlas sedan i flera anläggningar. Bränd och släckt kalk, som levereras till både vatten- och kraftverk, produceras i Köping, KPAB på Gotland, Landskrona, Luleå och Verdal.   

PLUTO 2018 1500 2

Storugns på Gotland levererar största delen av kalkstenen som vidareförädlas för användning inom vatten- och rökgasrening.

Produktionen fungerar normalt

Produktionen på Nordkalks samtliga orter pågår normalt i en exceptionell situation. De anställda vid Nordkalks kontor har redan arbetat på distans sedan vecka 12, men inom produktionen är det inte möjligt.  

Nordkalk följer kontinuerligt med WHO:s och lokala myndigheters rekommendationer gällande viruset och ökar egna försiktighetsåtgärderna vid behov. Personalen informeras regelbundet.  

”Fortfarande saknas det kanske en viss krismedvetenhet, men man verkar i alla fall respektera att det är av omtanke om medarbetarna och -människorna som vi kräver intensifierad handtvätt och städning och minskade kontakter”, säger Ola Thuresson, enhetschef i Storugns på Gotland.  

”Har man några som helst influensasymtom ska man inte komma till arbetet, det är grundregeln på Nordkalk. Här på Storugns har vi dessutom instruerat alla att ta tempen hemma innan man åker till jobbet”, berättar Ola.  

I Pargas, Finland har dagbrottets arbetsledare Tomi Korkka hittat en positiv vinkling till situationen: ”Just nu är det viktigt att vi håller samhället rullande. Kanske vi också kan lära oss något av den här coronakrisen – åtminstone att uppskatta det arbete som görs för att trygga samhällets grundfunktioner”.  

Anne Foley 

NK huoltovarmuus 800

Grävmaskinsföraren Benny Wihlman (till vänster), arbetsledare Tomi Korkka och dumperföraren Aku Kalpa jobbar i dagbrottet i Pargas, Finland. (Bild: Tatu Lertola)

      

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.