Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks hållbarhetsrapport för 2019 har publicerats

Hanne Mäkelä (info a nordkalk.com), 2020-03-09

Nordkalk har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2019 i engelska. Rapporten som inspirerats av ramverket för GRI-rapportering och godkänts av styrelsen, belyser framstegen som företagets hållbarhetsprogram har gjort och de specifika åtgärder som vidtagits för att genomföra programmet.

Vårt hållbarhetsprogram bygger på nio fokusområden som består av 27 materiella aspekter och fokuserar på effekterna av vår verksamhet ur miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv. Varje område består av ledningens dedikerade åtaganden, långsiktiga mål och viktiga resultatindikatorer (Key Performance Indicators (KPI)), som också är kopplade till vårt ledningssystem. I början av 2020 bedömde ledningsteamet hållbarhetsprogrammet och ledningsåtaganden mot den förnyade strategin.

Hållbarhet är kärnan för Nordkalks nya strategi

Vår vision är att bli den ledande kalkstensaktören med fokus på hållbara lösningar. I praktiken innebär det att vi aktivt utvecklar nya produkter och lösningar för att stödja våra kunder i deras hållbarhetsarbete, d.v.s. fokuserar på kalkstenbaserade lösningar som hjälper våra kunder att minska deras miljöpåverkan.

Vi ökar vårt engagemang inom cirkulära lösningar och strävar efter totalt utnyttjande av allt extraherat material med ett mål på 100 % materialeffektivitet. Samtidigt fokuserar vi på att minska de skadliga effekterna från vår verksamhet, d.v.s. utsläpp orsakade vid bearbetning av kalksten till bränd kalk och hydratiserade kalkprodukter samt utvinning av mineraler från marken.

Då vår framtida framgång bygger på att fortsätta engagera oss i våra medarbetare, ser vi till att ta väl hand om vår personal och säkerställer att de kan utföra sitt dagliga arbete på ett säkert sätt. Säkerhet är det vi prioriterar främst och vårt ultimata mål är noll olyckor.

För att säkerställa att vår verksamhet har en lönsam tillväxt, måste vi säkra kalkstensreserver för framtiden och fortsätta med programmet för operationell excellens baserat på kontinuerliga förbättringar.

Målet på 100 % materialeffektivitet överskreds

Som en del av vårt program för resultatförbättring fortsatte vi med våra åtgärder för energieffektivitet och lyckades 2019 överskrida vårt årliga mål. Vi tog steg mot fossilfri drift genom att öka användningen av biobränslen och delta i forskningsprojekt som fokuserar på att minska branschens koldioxidavtryck.

Vi strävar efter att använda allt material som vi extraherar och alla sidströmmar som våra processer genererar. Under 2019 lyckades vi överskrida vårt långsiktiga mål på 100 % materialeffektivitet, eftersom stora mängder av sten från stenbrott användes.

Säkerheten utvecklades åt rätt håll och den arbetsrelaterade olycksfrekvensen (LTA1 = antal olyckor per miljon arbetstimmar) förbättrades med 22 % till 6,9 (8,9 under 2018).

Under 2019 extraherade vi 13 miljoner ton kalksten. Detta representerar mindre än 5 % av företagets totala reserver, vilket vi strävar efter att säkra i minst 20 år per arbetsplats.

Nordkalk Sustainability Report 2019

För ytterligare information:
Hanne Mäkelä, Kommunikations- och varumärkeschef, tel.+358 503858670.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.