Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk donerar kalksten till projektet SEABASED

Tiina Roine (@nordkalk.com), 2020-04-03

Nordkalk donerar kalksten till SEABASED-projektets pilotprojekt. Pilotprojektet ämnar binda fosfor, som orsakar eutrofiering till havets bottensediment. Inom projektet förverkligas tre pilotprojekt på utvalda platser, i vilka värmebehandlad kalksten sprids ut i bottensediment som har fosfor i Sverige (Östergötland och Stockholm) och i de finska kustvikarnas utvalda pilotplatser (Skärgårdshavet). Krossad kalksten förbehandlas genom förbränning i Cementas fabrik på Gotland, därefter transporteras den till pilotdestinationerna och breds ut på havsbotten för att binda fosforn i sedimentet.

”För Nordkalk som verkar i Östersjöns kustländer Finland och Sverige är det ett naturligt val att satsa på skyddandet av vårt gemensamma hav. Genom att skänka kalksten till bindandet av fosfor får vårt företag en möjlighet att i praktiken delta i åtgärder som främjar havets välmående”, sägerMathias Snåre, forsknings- och utvecklingsdirektör för Nordkalk.

Nordkalk kuvituskuva

Kalkstenet som används i projektet kommer från Nordkalks kalkbrott på Gotland. Ifall pilotprojektet har goda resultat finns tillräcklig med material för att också behandla andra syrefria bottenområden i Östersjön.

Pilotmetoden baserar sig på flera års forskning gjord av forskarna Sven Blomqvist och Eva Björkman från Stockholms Universitet. I SEABASED -projektet blir metoden testad för första gången utanför laboratorieförhållanden. Arbetet i projektet påbörjades med att bestämma noggranna mängderna kalksten som skulle behövas för att binda fosforn. Den första kalkstenutspridningen förverkligades i svenska Kyrkvikens havsvik förra september. Andra pilotförsök befinner sig i tillståndsfas och i dem kommer kalkstenbehandlingarna igång troligtvis under 2020. När kalkstenmaterialet har spritts ut på pilotplatserna kommer åtgärdens effekter på havsbottens och vattnets fosfor- och syrehalter och i biota följas noggrant.

Laboratorieresultat om användningen av kalksten för att binda fosfor har varit lovande. Kalksten är en naturprodukt som inte borde vara skadlig för havsmiljön och borde möjligen kunna användas för att minska frigörandet av fosfor från syrefria bottenområden, och därmed också hindra skadliga algblomningar som livnär sig på fosfor.

”Vi är tacksamma för Nordkalks bidrag som möjliggör pilotåtgärderna i dessa tre områden”, säger SEABASED -projektets projektledareMiina Mäki från John Nurminens Stiftelse. ”Utan att prova metoden i naturliga förhållanden på ett kontrollerat sätt skulle vi aldrig få veta om det är möjligt att utnyttjas i framtiden som en lösning för att hjälpa Östersjön”.

Projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management) piloterar och bedömer åtgärder som ämnar förbättra skicket av kusternas marina områden genom att minska på havets interna näringsbelastning. Utvalda åtgärder testas i småskaliga pilotmål i Finland, Sverige och på Åland. SEABASED -projektet leds av John Nurminens Stiftelse, projektpartners är NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering, Ålands fiskodlarförening, Stockholms Universitet och Länsstyrelsen Östergötland. Projektets budget är i sin helhet 2,8 miljoner euro, av vilken EU:s Interreg Central Baltic -program finansierar 2,1 miljoner euro.

Läs mer om pilotårgärden på SEABASED -projektets websida

 Tilläggsinformation:

 John Nurminens Stiftelse

 Miina Mäki

 Projektledare
 Projekten Ett Rent Östersjön, John Nurminens Stiftelse
 +358 50 576 3298
 namn.efternamn a jnfoundation.fi

 Nordkalk

Mathias Snåre (tekn. dr)

forsknings- och utvecklingsdirektör
Nordkalk Oy Ab
+358 (0)207 53 7344
 358 (0)400 96 7711
namn.efternamn a nordkalk.com

Nyheten publicerades först av John Nurminens Stiftelsen

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.