Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Svensk Movab över till Finland för att kalka Nokias fiskeområden

Tiina Roine (@nordkalk.com), 2020-06-30

1998 åtog sig Nordkalks företrädare Partek att säkerställa vattenkvaliteten för sjöområdet Alinenjärvi i Nokia, Finland, för hundra år. Kalkning har utförts regelbundet och surheten i sjöarna har kontrollerats varje år. Nu, återigen, är det dags för kalkning.

Ylinenkapeikko 550

”Tidigare vattenanalyser har indikerat att behandling med kalk behövs,” säger Annica Lindfors, Nordkalks Key Account Manager, Agriculture, Energy & Water, ”och nya vattenprover har tagits under våren. Med informationen som analyserna gav som grund, kan vi nu planera konkreta åtgärder.”

Näytteenotto2  550

Under den kommande hösten, troligen i september och oktober, kommer åtminstone Alinenjärvi och Ruokejärvi samt även Ylinenjärvi kalkas, när så är möjligt. All kalkning är planerad att utföras, som tidigare, med användning av utrustning från Movab, ett svenskt dotterbolag till Nordkalk. Förutom Nordkalk är Nokia kommun, ELY Centre Pirkanmaa och KVVY Tutkimus Oy involverade i projektet.

Kalk återställer vattenkvaliteten

Kalk kan återställa vattenkvalitet i vattenförekomster till den nivå som rådde innan försurningen. Under försurning av en vattenförekomst, beroende på bland annat påverkan från dräneringsvatten, sjunker pH-värdet i vattnet, koncentrationen av skadliga metaller ökar, ett flertal växter och djurarter försvinner och värdefulla fiskbestånd drabbas. Vattenkonditionering med kalkning höjer pH-värdet och buffertkapaciteten för försurade vatten till en nivå där den normala biologiska mångfalden bevaras eller återställs.  

”Vårt mål,” säger Sakari Kivinen, forskare av fiskebestånd vid KVVY Tutkimus Oy, ”är att bevara ett friskt fiskebestånd i sjöområdet och möjliggöra dess användning som multifunktionellt rekreationsområde även i framtiden.”

För tillfället specificerar projektdeltagarna kalkningsplanen och väljer de produkter som är mest lämpliga för genomförandet av den.

”Vår idé,” säger Annica Lindfors från Nordkalk, ”är att använda fint finskt kalkstenspulver som passar mycket bra för behandling av försurade inlandssjöar. Det är en ren naturprodukt som löses upp snabbt och det finns ingen direkt risk för överdosering”.

 Hanne Mäkelä

Bilder: Eetu Savilahti, KVVY Tutkimus Oy

Sverige har framgångsrikt förkämpat försurningen av vattendrag sedan 1970-talet. Landets kunnigaste och mest erfarna kalkningsföretag Movab använder båt och helikopter när de kalkar. Movab The Movie visar hur det går:


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.