Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk genomför en undersökning för att uppdatera sina intressenters syn på företagets hållbarhet

Hanne Mäkelä (hanne.makela a nordkalk.com), 2020-09-21

I Nordkalk vill vi vara en god arbetsgivare till våra anställda, en långsiktig lojal partner och en pålitlig leverantör till våra kunder, en värdeskapande investering för våra ägare, en god samarbetspartner till våra leverantörer och underleverantörer, en god granne i det lokala samhället där vi verkar och en hållbart agerande samhällsmedborgare i stort. Av dessa orsaker är det en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och dess utveckling, att vi lyssnar till våra intressenter.

Vi tar nu följande steg i vår resa för hållbarhet och genomför en undersökning, där vi tar reda på våra intressenters åsikter om olika hållbarhetsfrågor. Undersökningen sänds ut till ett urval av våra nyckelintressenter i fyra länder, där vi har mest omfattande verksamhet: Finland, Sverige, Polen och Estland.

Resultaten i denna undersökning hjälper oss att bilda oss en uppfattning om våra intressenters syn på vår hållbarhet och hjälper oss att fokusera på utvecklandet av arbetet för en hållbar verksamhet i de ärenden som är viktiga ur deras synvinkel. Resultaten kommer att användas då vi uppdaterar vårt hållbarhetsprogram under de kommande åren.

Om du får en uppmaning att delta vår undersökning, hoppas vi att du har möjlighet att delta i den. Vi uppskattar storligen din hjälp!

Mer information

Håkan Pihl, Sustainability Director, +358 40 762 6092
Hanne Mäkelä, Chief Communications and Brand Officer, +358 50 385 8670

PS. Om du inte har fått inbjudan att delta, men skulle vilja svara på undersökningen, var vänlig och skicka oss e-post (förnamn.efternamn(a)nordkalk.com).

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.