Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Försiktighetsåtgärder i Nordkalk gällande coronaviruset

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-10-12

Nordkalk följer med den internationella situationen gällande coronaviruset (COVID-19) och utvärderar kontinuerligt situationen och dess eventuella inverkan på vår verksamhet. För tillfället påverkas inte verksamheten och vår leveransförmåga. Om situationen förändras, kommer vi att updatera denna information omedelbart.

Vi följer kontinuerligt med WHO:s och lokala myndigheters rekommendationer gällande viruset och uppdaterar instruktionerna därefter. Säkerhet för vår egen personal samt våra partners har högsta prioritet. Vi gör vår bästa för att säkra kundleveranserna under dessa undantagstider.

Som en säkerhetsåtgärd inför Nordkalk en tillfällig rutin där vi ställer frågor till våra besökare (kunder, entreprenörer, chaufförer etc.) om deras hälsotillstånd. Om du är på väg till eller planerar ett besök på någon av Nordkalks orter, ber vi dig förbereda dig på att besvara de här frågorna. Den som har förkylnings- eller influensasymtom kommer tillsvidare inte att beviljas tillträde till Nordkalks anläggningar och kontor.

För tillfället släpper vi inte några utomstående besökare in i våra kontrollrum. Därför ber vi transportföretag att huvudsakligen ringa i fall de behöver assistens eller har frågor.

För att begränsa viruset från att spridas, lägger vi allt större vikt vid handhygien och har instruerat vår personal att undvika alla möten i närkontakt. Vi har bett alla medarbetare som kan att distansjobba. Allt internationellt och inrikes resandet har begränsats till minimum.

Vi ber om allas förståelse i den här frågan. De här åtgärderna vidtas för att bidra till att minska spridningen av viruset och vi ber om ursäkt för alla olägenheter detta kan förorsaka.

12 oktober 2020

Paul Gustavsson
verkställande direktör, Nordkalk

  

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.