Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk har tilldelats EcoVadis guldmedalj för sitt hållbarhetsarbete

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-10-27

EcoVadis, ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företagens hållbarhetsarbete, och som räknas som den mest trovärdiga i hela världen, har rankat Nordkalk till Guldnivå och Nordkalk har därmed tilldelats guldmedalj för sitt hållbarhetsarbete.

Ecovadis medal 2020 300

 Detta resultat placerar Nordkalk bland den bästa 5% av de mer än 65 000 företag som EcoVadis utvärderar.

Nordkalks resultat i utvärderingen för 2020 är 68/100, vilket är högre än 96% av alla företag inom sin kategori (Brytning och utvinning med sten, sand och lera), rankade av EcoVadis.

Av de fyra hållbarhetskategorier, som EcoVadis utvärderar (Miljö, Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, Etik samt Hållbara inköp) klarade sig Nordkalk bäst i kategorin för Miljö med ett resultat på 80/100. Också inom kategorin Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter utvärderades Nordkalk till en avancerad nivå. Mest har vi att förbättra i kategorin Hållbara inköp.

”Det är glädjande att se att vårt resultat förbättrats från senaste år och att våra satsningar på hållbarhetsarbete och -rapportering burit frukt. Den långa historia vi har inom miljörapportering, stora satsningar på miljöärenden och arbetssäkerhet samt klart kommunicerade mål har hjälpt att få resultats utvecklingen mot rätt riktning”, säger Nordkalks hållbarhetsdirektör Håkan Pihl.

”Vi fortsätter också de kommande åren att försöka förbättra våra resultat. Vi kompletterar och fyller på våra långtids strategimål, bearbetar verksamhetsmodellerna för hållbart inköp vidare och utvecklar hållbarhetsrapporteringen för att fylla kraven inom GRI-referensramarna”, sammanfattar Håkan Pihl.

Utvecklingen av Nordkalks hållbarhetsprogram för att bättre svara på företagets strategi och intressenternas förväntningar fortsätter under resten av året.

Tilläggsinformation:


Hållbarhetsdirektör Håkan Pihl, tel. +358 40 762 6092

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.