Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Tjänsten för Whistleblowing

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-10-21

Nordkalk har tagit i bruk en ny tjänst för whistleblowing (tipsande), som ersätter tidigare rapporteringskanaler.

Den nya tjänsten erbjuder nu Nordkalks anställda och utomstående intressenter en möjlighet att anmäla misstanke om missförhållanden eller annat som inte överensstämmer med företagets värderingar, etiska riktlinjer (t. ex. Code of Conduct) eller tillämplig lagstiftning och som kan ha allvarliga konsekvenser för organisationen eller för någon enskild individ. Den som gör en anmälan behöver inte kunna uppvisa bevis för att bekräfta dina misstankar, men anmälan bör göras i god tro.

För att kunna säkerställa tipsarens anonymitet, sköts anmälningskanalen av en utomstående part, WhistleB, Whistleblowing Centre. Anmälningsprocessen är konfidentiell och skyddad med lösenord.

”Inom Nordkalk vill vi kunna försäkra en öppen atmosfär och uppehålla en hög etisk standard i allt vi gör. Vi har alla en viktig roll i att uppnå dessa mål och därför är det av största vikt att man anmäler om man har en misstanke om missförhållande. Tack för din hjälp i detta viktiga ärende.” säger Markus Kivimäki, Nordkalk’s Chief Legal Officer.

Du kommer till tjänsten för whistleblowing genom denna länk:

report.whistlebl.com/nordkalk

För mer information

Markus Kivimäki, Chief Legal Officer, tlf. +358 20 753 7000.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.