Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk är med när nödvändiga kemikalier till dricksvattenförsörjningen säkerställs

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2020-12-08

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Försörjningen av dricksvatten ska vara trygg och säker.

Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges allmänna dricksvattenproducenter har tagit fram en frivillig avsiktsförklaring med privata kemikalieleverantörer t.ex. Nordkalk, i syfte att så långt som möjligt förse landets kommunala VA-huvudmän med nödvändiga kemikalier.

Avsiktsförklaringen indikerar samsyn och gemensamt ansvar.

Avsiktsförklaringen indikerar samsyn och gemensamt ansvar för att prioritera och fördela tillgången på nödvändiga kemikalier där samhällsnyttan är störst, avseende dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.  

De företag som redan nu undertecknat avsiktsförklaringen med Svenskt Vatten är Feralco Nordic AB, Swed Handling AB, WIBAX, Kemira, SNF NORDIC, Omya AB, Nordkalk och Brenntag.

”Nordkalk har en hög leveranssäkerhet då vi finns på fler än 30 orter i 10 länder”, säger försäljningschef Solveig Jakobsson, som ansvarar för Nordkalk’s vattenkunder i Sverige.

Läs Svensk Vattens pressmeddelandet i sin helhet

vesilasi-2 550

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.