Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk har reviderat sitt hållbarhetsprogram i enlighet med intressenternas förväntningar

Hanne Mäkelä (hanne.makela a nordkalk.com), 2020-12-18

I det reviderade programmet har tonvikt lagts på miljöavtrycket, dvs. växande positiv miljöpåverkan på våra kalkstensbaserade lösningar, minskad miljöpåverkan på verksamheten och aktiv dialog med lokala omgivningen.

Ändringarna baseras på resultaten från intressentundersökningen som genomfördes hösten 2020. Totalt mottogs 102 svar från Nordkalks viktigaste intressenter som representerar kunder, beslutsfattare, personer med inflytande, egna anställda och ägarna från våra viktigaste marknader Finland, Sverige, Polen och Estland. 93 % av de som svarande anser att det är extremt eller väldigt viktigt att Nordkalk driver sin verksamhet på ett hållbart vis.

”Vi fick värdefull feedback från våra intressenter som stöd till vår hållbara utveckling under de kommande åren. Vikten av huvudfokusområdena bekräftades i stor utsträckning och vi kommer att fortsätta med vårt långsiktiga arbete för att utveckla dessa områden ytterligare”, sammanfattade Hållbarhetschefen Håkan Pihl.

Fossilfri verksamhet innan 2045

Som ett nytt fokusområde i programmet introducerade vi ett så kallat miljöavtryck, som hänvisar till våra kalkbaserade lösningars positiva miljöpåverkan. Dessa effekter uppstår när våra kunder använder Nordkalk-produkter för att minska sin egen påverkan på miljön, till exempel vid rening av avloppsvatten eller rökgaser eller bindande av orenheter i deras processer.

Utöver att förbättra vår positiva påverkan har vi fortsatt med att reducera skadlig påverkan på miljön. Bland våra intressenter fokuserades det särskilt på att minska utsläppen från vår verksamhet och dess påverkan på miljön. Vi sätter nu upp långsiktiga mål för våra klimatförändrande aktiviteter och fortsätter arbetet på färdplanen mot fossilfria verksamheter. Vårt mål är att uppnå koldioxidneutralitet innan 2045. För våra kalkverksamheter och interna transporter är året för att uppnå detta mål 2035.

Utöver vår klimatpåverkan förväntar sig intressenter att vi aktivt fortsätter att övervaka vår lokala miljöpåverkan, som damm, buller och vibrationer, samt att vi för en dialog med de lokala samhällena.

Vårt mål är 100 % materialeffektivitet och cirkulär ekonomi

Vi fortsätter att förbättra vår materialeffektivitet och att utnyttja alla extraherade material samt utöka våra ansträngningar inom cirkulära lösningar.

”Vår goda expertis inom kalksten ger oss en utmärkt startpunkt för att utöka användningen av kalciumbaserade sidoströmmar. Vårt mål är att utöka användningen av våra egna och våra kunders sidoströmmar i flera olika slutlösningar, säger Håkan Pihl.

Säkerhet är kärnan av socialt ansvar

Inom området socialt ansvar är de viktigaste ämnena för våra intressenter att Nordkalk har efterlevnad av lagar och förordningar, samt att ständigt prioritera säkerhet på arbetsplatsen. Hos Nordkalk är säkerhet på arbetsplatsen en viktig del av hur vi leder företaget och de viktigaste säkerhetsmatriserna är integrerade i ersättningssystemen på alla nivåer i organisationen. Vi strävar efter kontinuerlig förbättring och vårt slutmål är noll olyckor.

Inom området ekonomiskt ansvar betonar våra intressenter vikten av hållbar förvaltning och kontinuerlig utveckling av våra kalkstenreserver.

Ytterligare information:
Hållbarhetschef Håkan Pihl, +358 40 762 6092
Kommunikations- och personalchef Hanne Mäkelä, +358 50 385 8670.

Sustainability Programme 190221

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.