Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk och cirkulär ekonomi: målet är en materialeffektivitet på 100 procent

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-06-17

I Nordkalk hör resurseffektivitet och cirkulär ekonomi till våra fokusområden. Kort sagt innebär det en materialeffektivitet på 100 procent och ett maximalt utnyttjande av sidoströmmarna från vår egen produktion. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt nya värdeökande lösningar för att utnyttja kundernas kalkbaserade sidoströmmar.

Som gruvbolag vill vi minimera avfallet och använda allt material som vi bryter ur marken. När vi dessutom använder våra egna eller kundernas sidoströmmar, kan vi minska användningen av jungfruligt material, låta de kalkbaserade produkterna cirkulera och samtidigt märkbart minska våra produkters kolavtryck.

Sidoströmmarna från vår egen produktion är bl.a. sidosten, filterstoft från kalkugnarna samt anrikningssand. Nordkalk har lång erfarenhet av att använda de här sidoprodukterna och i dag är vår materialeffektivitet redan över 90 procent. Dessutom används överskottsvärme från våra kalkugnar i det kommunala fjärrvärmenätet och gruvvatten i den kommunala vattenproduktionen.

Andelen cirkulära produkter ökar

Redan på 1990-talet introducerade Nordkalk sina första cirkulära produkter, men då talade ännu ingen om cirkulär ekonomi. I dag är det ett begrepp som är på allas läppar och i och med den här megatrenden har Nordkalks kunders intresse för cirkulära lösningar ökat kraftigt.

År 2020 utgjorde de cirkulära produkterna 13 procent av vårt totala försäljningsvolym och under de kommande åren vill vi kännbart öka deras andel.

Nya lösningar ersätter jungfruligt råmaterial

Vårt framtida mål är att utveckla nya lösningar för alla de användningsområden där vi skulle kunna använda cirkulära produkter i stället för jungfruligt råmaterial.

Ett exempel på det här är vår wollastonitproduktion i Villmanstrand. Nordkalk är den enda producenten av högklassig wollastonit i Europa och från Villmanstrand har vi export till ca 30 länder runt om i världen. Redan nu kan vi utvinna wollastonit ur sådana sidoströmmar som tidigare slutade som avfall. Följande steg är ett projekt för att ta tillvara wollastonit ur redan deponerad anrikningssand. Om vi lyckas med detta kommer ca hälften av vår årliga wollastonitproduktion att bygga på cirkulära lösningar. Läs mer om wollastonitprojektet (på engelska).

Den cirkulära ekonomin har en enorm potential med lösningar för klimatförändringen, användningen av naturresurser samt bevarandet av naturens biodiversitet. Nordkalk har förbundit sig att främja cirkulär ekonomi i sin egen verksamhet och nu vill vi också engagera våra kunder i detta. Vi är experter på kalk och vår sakkunskap står till ert förfogande. Tillsammans kan vi undersöka möjligheterna att låta kalken cirkulera också i era processer!

Circular economy globe

 

Cirkulär ekonomi är ett vidsträckt begrepp, som innebär att man övergår från lineär konsumtion till att dela, hyra och återvinna. Materialen utnyttjas effektivt och hållbart och de cirkulerar länge och tryggt.

Inom gruvindustrin betyder cirkulär ekonomi i allmänhet att man effektivt utnyttjar alla sidoströmmar och tar tillvara de mineraler som tidigare slutade som avfall. 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.