Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Förvärvet har slutförts - Nordkalk blir en del av SigmaRoc

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-08-31

SigmaRoc PLC, en brittisk koncern med fokus på utvunnet material, och Rettig Group har idag meddelat slutförandet av transaktionen enligt vilken SigmaRoc förvärvar Nordkalk Corporation från Rettig Group, som meddelades den 15 juli 2021. Som en del av transaktionen blir Rettig Group en betydande aktieägare i SigmaRoc, som är noterat på Londonbörsens AIM-lista. Nordkalks verksamhet fortsätter som förut och inga förändringar förväntas i våra kund- och leverantörsavtal eller kontaktpersoner till följd av den nya ägaren.

Nordkalk kommer att fortsätta betjäna sina kunder under nuvarande namn, organisation och marknader. Från 1 September kommer Nordkalk att utgöra SigmaRocs oberoende nordeuropeiska plattform som bidrar med kalkstensbaserade produkter till SigmaRoc-koncernen. Nordkalks ledningsgrupp kommer att fortsätta som tidigare under ledning av Paul Gustavsson, som blir medlem i koncernens ledningsgrupp.

”SigmaRoc är en idealisk ny ägare av Nordkalk. De har ett långsiktigt perspektiv och engagemang för att investera i vår strategi för att bli den ledande kalkstensaktören med fokus på hållbara lösningar. Det finns en bra passform av strategier och ett tänkande som stöder Nordkalks fortsatta lönsamma tillväxt och utveckling”, säger Paul Gustavsson, VD för Nordkalk.

”Vi är imponerade av det utvecklingsarbete som Nordkalk framgångsrikt genomfört under de senaste åren och ser fram emot att stödja Nordkalks utveckling nu när bolaget övergår till nästa fas som en del av SigmaRoc. Vi välkomnar också Rettig Group som en betydande aktieägare i SigmaRoc”, säger Max Vermorken, VD för SigmaRoc.

SigmaRoc i korthet:

• En på Londonbörsen AIM-noterad koncern specialiserad på materialutvinning, som år 2016 grundades  av den nuvarande ledningen.
• Företagets decentraliserade verksamhetsmodell baserar sig på starka regionala aktivitetsplattformar vilka koncentrerar sig på egna produkter, tjänster och kunder som betjänas med "lokalt" grepp.
• Tillväxten drivs av riktade förvärv av företag med starka reserver och tillgångar och/eller potential för integration i befintliga regionala plattformar för att låsa upp synergier.
• Bolaget driver fem plattformar i Storbritannien, Wales, Belgien och på de brittiska Kanalöarna. Nordkalk kommer att utgöra den sjätte plattformen i norra Europa. 
• SigmaRoc levererar ett brett utbud av material som sträcker sig från cement och asfalt till prefabricerade betongprodukter. Nordkalk, som den sjätte plattformen, kommer ytterligare att öppna möjligheter att integrera kalkstensprodukter i det nuvarande utbudet. 

Läs mer på: www.sigmaroc.com


Ytterligare information:
Nordkalk
Paul Gustavsson, CEO, Nordkalk
paul.gustavsson a nordkalk.com
Tel. +358 50 385 8670 (Nordkalk Communications)
SigmaRoc
Max Vermorken, CEO, SigmaRoc
mav a sigmaroc.com eller ir a sigmaroc.com
Rettig Group
Matts Rosenberg, CEO, Rettig Group
Tel. +358 40 745 5276

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.