Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk kommer att förse Cementa med kalksten på Gotland

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-09-03

Nordkalk och cementproducenten Cementa har tecknat ett avtal enligt vilket Nordkalk kommer att förse -cementfabriken i Slite med kalksten från stenbrottet i Klinthagen på Gotland.

Cementa meddelade den 6 juli att Mark- och miljööverdomstolen avvisat ansökan om förlängning av tillstånd att bryta kalksten i befintliga täkter i Slite på Gotland i ytterligare 20 år. Det nuvarande tillståndet löper ut den 31 oktober i år vilket kan innebära betydande problem i att tillgodose Sveriges framtida cementförsörjning. Cementa arbetar nu intensivt på flera olika håll för att finna lösningar för kalkstensförsörjningen på både kort och lång sikt.

För att mildra konsekvenserna av den cementbrist som är att vänta, har Cementa tecknat ett avtal med Nordkalk om att förse Cementa med kalksten. Därmed kan Cementa åtminstone kortsiktigt säkra fortsatt produktion och leverans av cement samtidigt som processen för tillståndsförnyelse för den egna kalkstensbrytningen pågår.

"Vi är glada på Nordkalk över att kunna stödja Cementa i den här situationen och vara en del av lösningen. Vi kommer att fortsätta både att betjäna våra befintliga kunder som vanligt och förse Cementa med kalksten för att möta deras behov ”, säger Paul Gustavsson, VD för Nordkalk.

”Vi ser mycket positivt på att Nordkalk med kort varsel har hittat ett sätt att stödja Cementa, genom att förse oss med råmaterial i denna situation. Vi välkomnar varmt detta samarbete som nu sker mellan två viktiga lokala industriaktörer på Gotland”, konstaterar Magnus Ohlsson, VD på Cementa.

Tillsammans med Cementa kommer Nordkalk nu att fortsätta definiera de specifika logistiska lösningarna, samt vilka volymer av kalksten som behövs för att möta Cementas efterfrågan.

Ytterligare information:
Paul Gustavsson
CEO, Nordkalk 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.