Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Samrådsunderlag för avgränsningssamråd om Klinthagentäkten expansion III

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-10-29

Nordkalk AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad täktverksamhet samt bortledande av grundvatten vid den befintliga Klinthagentäkten. Tillståndsansökan kommer att omfatta dels det som det befintliga tillståndet rymmer, dels fem nya brytområden huvudsakligen inom befintligt täktområde, dels en utveckling av materialhanteringen i täkten inklusive nya vägar för lastbilstransporter.

För frågor eller ytterligare information samt beställning av samrådsunderlag, kontakta ola.thuresson a nordkalk.com eller på adress Nordkalk Storugns 2741, 624 53 Lärbro

Samrådsunderlag för Klinthagentäkten expansion III
3.1 Mt, uppdaterad den 2021-10-29
Nordkalk samrådspresentation transporter
1.4 Mt, uppdaterad den 2021-11-16

Transport och trafikutredning


Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.