Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Bränd kalk producerad med fossilfri energi bidrar till en hållbar morgondag

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-12-07

Det känns om möjligt ännu viktigare idag än någonsin tidigare att bidra till en hållbar morgondag. Är det bara tomma ord eller hur bidrar vi på Nordkalk?

Vi har många initiativ och vår roadmap ”eLIMEnate” definierar vår väg mot fossilfria produktionsorter senast 2045. Jag tycker dock att 2045 låter långt bort så det känns bra att vi redan idag har påbörjat olika aktiviteter som har och kommer få stor inverkan på reducering av våra koldioxidutsläpp.

Inom SSABs projekt FFS – Towards Fossil Free Steel, som är finansierat av Business Finland så ansvarar vi på Nordkalk för work package 6 med att hitta lösningar att producera och leverera bränd kalk med fossilfri energi. Projektet löper fram till mitten 2023 och då kommer vi ha god kännedom om vad som krävs i Raahe för att driva våra kalkugnar med fossilfri energi. Vi kommer också ha god kunskap och förståelse för ny teknologi som kan användas för att möta Finlands mål att bli koldioxid neutrala 2035.

Stålindustrin ställer om mot fossilfria processer och med det uppstår behovet av bränd kalk producerad med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Kalken används som slaggbildare och binder oönskade ämnen, ex svavel och fosfor. Slaggen kan också användas för att minska energiförluster i smältan och som skydd av infodringen.

Enligt min mening så är stålindustrins omställning något unikt och det betyder att vi på Nordkalk också är med om en industriell utveckling, en utveckling som leder till en ljusare morgondag med minskade koldioxidutsläpp. Vi på Nordkalk deltar med stor entusiasm och gör vad vi kan för att påverka utvecklingen. Vi tittar som sagt på fossilfria energikällor för våra kalkugnar och även CC (carbon capture). Utvecklingen går fort och vi ser det som en enorm konkurrenskraft att kunna erbjuda bränd kalk med lägre koldioxidutsläpp än vad vi gör idag. Det är troligt att efterfrågan av den klimatvänligare brända kalken kommer att uppstå tidigare än vad vi först trott.

Den här utvecklingen förändrar spelplanen för bränd kalk och vi gör det för en ljusare morgondag, för våra barn och barnbarn.

Pernilla Wangenborn

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.