Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalks färginnovation gör det möjligt att ersätta titandioxid med kalkstensbaserade produkter

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2021-12-16

Nordkalk har utvecklat en ny färg där man helt och hållet lyckats ersätta det vanliga färgpigmentet titandioxid (TiO2) med långt förädlade kalkstensbaserade produkter från Nordkalks Enrich-serie. Blandningen är resultatet av ett flerårigt utvecklingsarbete som nu kommit så långt att den kan börja erbjudas till kunder.

Den nya färgen är miljövänlig och har dessutom lägre materialkostnader. Intresset för produkten har ökat till följd av en förändring i början av oktober som innebär att titandioxid nu klassas som ett potentiellt cancerframkallande ämne.

”Vi har tidigare lyckats ersätta en del av titandioxiden, men i den nya blandningen har vi gjort oss av med den helt och hållet”, förklarar Juuso Hakala, Nordkalks Key Account Manager för kemikalieindustrin. ”Att ersätta titandioxid är smart både ekonomiskt sett och ur miljöperspektiv, för den komplexa produktionsprocessen för titandioxid har ett fem gånger större koldioxidavtryck än de kalkstensbaserade produkterna som vi ersätter den med.”

Nordkalk Laboratory Analyst VIctor Väänänen and Application Manager R&D Matti Lammela 550

Laboratorieanalytiker Victor Väänänen och applikationschef Matti Lammela har arbetat med att ersätta titandioxid i flera år.


Matti Lammela från Nordkalks forsknings- och utvecklingsavdelning berättar att avdelningen arbetat med att ersätta titandioxid i ett antal år. Nu har pressen ökat efter EU:s beslut att klassa ämnet som karcinogent (dvs. cancerframkallande) vid inandning. Det innebär att en varning om risken för cancer måste förekomma på förpackningen för alla sprayfärger som innehåller mer än 1 % titandioxid.

Det finns goda skäl att anta att den nya klassificeringen kommer att generera intresse bland färgtillverkare som vill ersätta titandioxid”, säger Lammela. ”Vi hade redan tidigare lyckats göra det, åtminstone delvis, med produkter från Nordkalk Enrich, vår serie med ultrafint utfällt kalciumkarbonat (PCC), och i framtiden kommer vi att göra det med vår helt nya blandning som vi nu fulländar tillsammans med våra kunder.”

Hittade lösningen efter 138 försök
Trots dess miljöpåverkan används titandioxid i nästan all färg eftersom dess egenskaper anses överlägsna, särskilt dess exceptionella brytningsindex, det vill säga dess förmåga att reflektera ljus. Det gör färgen mer täckande.

Nordkalk Laboratory Analyst Victor Väänänen 550


”Täckförmågan är en av de viktigaste egenskaperna för färg”, förklarar Lammela. ”Vi försökte till en början förbättra den med andra pigment, men det funkade inte. I fjol testade vi med att tillsätta ett fyllnadsmedel som till största del bestod av en produkt i vår Nordkalk Enrich-serie och delvis av ultrafint kalkpulver. Genom att pröva oss fram med olika mängder av dessa och efter ett stort antal tester lyckades vi på bara några månader höja täckförmågan till en nivå som motsvarar kommersiella färger.”

Men att tillsätta fyllnadsmedel kan leda till problem med andra kritiska egenskaper, till exempel viskositeten. ”Fel viskositet, det vill säga att färgen är för tjock eller för tunn, gör den svårare att applicera”, tillägger Lammela. ”Många färger med fyllnadsmedel är benägna att spricka, särskilt i kallt klimat. Det problemet löste vi genom att tillsätta en mineral som heter wollastonit i blandningen. Dess nålformade struktur förebygger sprickbildning. Ett heltäckande tätt färgskikt gör dessutom ytan mer beständig mot våt friktion.”

Enligt Lammela handlar utvecklingsarbete till stor del om tålamod och att hitta en balans mellan olika egenskaper. ”Ofta är det så att när man får en egenskap precis som man vill ha den så har någon annan försämrats”, förklarar han. ”Därför måste man göra så många tester. I det här projektet har vi hittills utfört 138 tester.”

Testerna har försäkrat Nordkalk om att titandioxidfria färger som uppfyller kundernas kommersiella kvalitetskriterier går att utveckla.

”Vi har inlett ett flertal nya utvecklingsinitiativ med våra kunder och förhoppningen är att slutprodukter som bygger på denna innovation kommer att vara klara för användning inom de närmaste åren”, säger Juuso Hakala.

Nordkalk TiO2 free paint 550


För mer information, kontakta:
Juuso Hakala, Key Account Manager | juuso.hakala a nordkalk.com | +358 20 753 7339
Matti Lammela, Application Manager | matti.lammela a nordkalk.com | +358 20 753 7260

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.