Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Från en persons idé till en hel stads glädje

Tiina Roine (info a nordkalk.com), 2022-01-28

2019 vände sig Johan Kronberg från Pargas till Tarmo Tuominen, dåvarande medlem i Nordkalks ledningsgrupp, med idén att bygga en motionstrappa intill Nordkalks dagbrott, vid en hög bestående av deponerad sidosten som kallas hundbanan.

Användningsmöjligheten av hundbanan har diskuterats flitigt i staden och i företaget och Tuominen konstaterade direkt att motionstrappan är en bra idé. Nordkalks ledningsgrupp hade en oreserverat positiv inställning. En del av det gamla gruvområdet kommer att användas till nytta för hela samhället. Motionstrappan ger en träningsmöjlighet som också erbjuder kultur, för att inte tala om en fantastisk natur och utsikt för stadsborna långt bortom stenbrottet. Nordkalk beslutade att stödja projektet genom att ställa den mark som behövs för trappan till förfogande för projektet. Därutöver stod Nordkalk också för en del av byggkostnaderna.

Men hur bygger man en motionstrappa i gruvområdet, med hänsyn till säkerheten för både framtida användare av trappan och gruvan? Säkerheten är av största vikt för Nordkalk, så utgångspunkten även för detta projekt var att göra området säkert och noggrant avskilt från gruvområdet.

God laganda i Pargas

Cirka 200 medhjälpare arbetade runt 2 000 timmar på trappans byggarbetsplats. Området inhägnades, trappan belystes och ett kameraövervakningssystem installerades för att skydda trappan och dess användare.

"Det var fantastiskt att se hur god arbetsanda Pargas fortfarande har", beundrar Tuominen.

Motionstrappan har fått mycket bra feedback. Stadsborna nyttjar gärna  hundbanan och Nordkalk gläds åt den positiva publicitet som trappan och hela projektet ger och det goda mottagandet i staden. Cirka 500 personer har gått upp för trappan varje dag sedan den öppnade.

Fitness4 700

Tillsammans för samhället

"Vi är väldigt, väldigt nöjda med motionstrappan, och inte bara för att projektet är en bra demonstration av hur ett industriföretag och samhället runt det kan arbeta tillsammans till gagn för hela samhället. Personalen på Nordkalks anläggning i Pargas har omfamnat trappan och motionerar hårt på trappan ensamma och tillsammans, säger Mikael Furu, Executive Vice President, Nordkalk Northern Europe.

”Det bästa har varit att följa hur människor i alla åldrar har hittat till trappan. Elever på närliggande skolor går på träningsklasser där man springer upp och ner för trappan. På hösten kom en äldre invånare upp på trappan regelbundet med en rullator, först uppför 50 trappsteg, sedan 100 och i slutet av höstsäsongen alla cirka 470 trappsteg, säger Tuominen.

Alla trappentusiaster är inte lokala, trappan har även lockat nya långväga motionsresenärer för att testa trappan, beundra landskapet och platåns konst. Idén från en person växte till en sportdestination som kom att gynna och glädja hela staden och dess invånare.

Tiina Roine

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.