Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Arbetssäkerheten i Nordkalk har utvecklats positivt - fler säkerhetsobservationer, färre arbetsolyckor

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-10-29

Nordkalks årliga koncernomfattande arbetarskyddsdagar arrangerades 22-23.10.2012. Syftet med arbetarskyddsdagarna är att dela information för att utveckla säkerhetsarbetet inom bolaget. Nordkalks långsiktiga mål är noll olyckor.

Det arbete som har gjorts för att förbättra arbetssäkerheten har gett resultat. Personalen har uppmuntrats att göra säkerhetsobservationer, alltså rapportera brister och fel i arbetsmiljön. Antalet inrapporterade säkerhetsobservationer har på senaste tiden ökat: då det i fjol gjordes ca 1200 säkerhetsobservationer dvs. ca en per anställd, har det hittills i år redan gjorts lika många och antalet väntas öka mot slutet av året. Samtidigt har antalet arbetsolyckor minskat. År 2011 skedde 49 arbetsolyckor. Hittills i år har vi haft 30 olyckor, och ingen av dem har varit allvarlig. Siffrorna omfattar Nordkalks och våra entreprenörers anställda (LTA 0 = innehåller också de olyckor som inte lett till frånvaro).

Jämfört med andra företag är situationen i Nordkalk redan nu ganska bra när det gäller arbetsolyckor. Under den senaste tiden har vi satsat speciellt på att ändra de anställdas attityder mot säkerhetsfrågor, och utvecklingen har varit positiv. Ett lysande exempel är produktionsenheten i Vindala, Finland, där det i juni blev tio år utan olyckor. Ett annat bra exempel är Nordkalks kampanj mot ögonskador ”Vi ses säkert!” som utvidgas till att även omfatta externa transportföretag och deras anställda. I fjol inträffade 16 ögonskador, men i och med kampanjen har det i år inträffat endast två ögonskador.
För mer information kontakta:
Riskhanteringschef Matti Bergbacka
+358 20 753 7510
Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter för bl.a. annat pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt miljövård och lantbruk. Nordkalk är varumärket för produkterna. År 2011 uppgick Nordkalks omsättning till 369,2 miljoner euro. Bolaget har ca 1200 anställda på över 30 orter i bl.a. Finland, Sverige, Norge, Polen, Estland och Ryssland. Nordkalk ingår i Rettig Group-koncernen.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.