Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Länsstyrelsen anmäler Nordkalk för otillåten miljöverksamhet

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2012-12-05

Länsstyrelsen på Gotland har anmält Nordkalk för otillåten miljöverksamhet, då de anser att uppföljningen av kontrollprogrammet rörande Hoburgs myr inte utförts enligt deras önskemål. Anmälan skedde den 2012-11-09. Med anledning av anmälan har åklagaren nu inlett en förundersökning för att utreda frågan.

Nordkalk vill därför förtydliga följande:
Sedan kontrollprogrammet rörande Hoburgs myr fastställdes 2004 har Nordkalk årligen rapporterat överenskomna data till Länsstyrelsen genom den årliga miljörapporteringen. När tekniska problem vid några tillfällen uppkommit, har dessa rapporterats och instrumenten bytts ut. I september utfärdar dock Länsstyrelsen ett föreläggande till Nordkalk om att inkomma med en utförligare utvärdering och påverkan på Hoburgs myr samt att upphöra med brytverksamheten i området. Nordkalk inledde därför kontakter för att anlita extern expertis att utföra dessa mätningar. Pga hög efterfrågan på denna expertis, har dock uppdraget inte kunnat genomföras inom Länsstyrelsens tidplan. Nordkalk har därför informerat Länsstyrelsen om att utökat tid behövs innan resultatet kan levereras till Länsstyrelsen. Uppdraget är påbörjat och rapportering till Länsstyrelsen kommer att ske under december månad. Länsstyrelsen valde dock att inte invänta dessa nya data, utan istället anmäla Nordkalk för otillåten miljöverksamhet.
För ytterligare information kontakta:

Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
Skicka e-post

 Nordkalk tillhör Rettig Group koncernen och är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstens-baserade produkter för bland annat miljövård, pappers-, stål- och byggmaterialindustrin samt lantbruk. Nordkalk har verksamhet i 9 länder runt Östersjön och sysselsätter totalt ca 1200 personer, varav 200 personer arbetar i Sverige. Nordkalk lägger stor vikt vid att förena industri och miljövård och vi är ISO 14001 miljöcertifierade.

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.