Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Brottsutredning mot Nordkalk läggs ned

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2013-03-25

I fredags 2013-03-22, meddelade åklagaren att utredningen om misstanke om miljöbrott och försvårande av miljökontroll vid Storugns läggs ned. Polisanmälan som lämnats in av en privatperson, gällde dels påstådda bullermätningar som inte redovisats samt påstådd dumpning av miljöfarligt material i deponin. Även anmälan om överskridande av bullervillkor har lagts ned.
Efter utredningen står det dock klart att något miljöbrott inte går att styrka. Anklagelserna är baserade på anonyma och delvis andrahands uppgifter. Åklagaren menar också att om miljöfarligt material skulle ha dumpats i deponin, går det inte att bevisa vem som i så fall gjort det. En vidare utredning av den frågan skulle innebära omfattande utgrävningar i en mycket stor och djup deponi, vilket inte kan motiveras baserat på de ovissa anklagelserna.
Samtidigt läggs också anklagelserna om försvårande av miljökontroll ned. Det var i samband med att en obehörig privatperson i våras kom över intern mailkorrespondens om bullermätningar som anmälan gjordes. Anmälan bygger dock på en missuppfattning om vad mätningarna avsåg. Åklagaren slår fast att försvårande av miljökontroll i försöksstadiet inte är kriminaliserat. Nordkalk har således inte begått något brott och anledning till vidare utredning saknas.
Sedan tidigare är också polisanmälan om överskridande av bullervillkor vid Storugns nedlagt. Enligt åklagaren går inte otillåten miljöverksamhet genom överskridande av tillåten ljudnivå att bevisa.
Nordkalk har inte sett fog för någon av ovanstående anmälningar.
För ytterligare information kontakta:
Eva Feldt
Kommunikationschef
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086
e-post

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.