Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Olycka vid Nordkalks depå i Luleå

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-04-24

Idag, 24 april,  vid lunchtid inträffade en olycka vid Nordkalks depå i
Luleå. Depån ägs av Nordkalk, men drivs av annan verksamhetsutövare. En åkare
skulle leverera bränd kalk till silon, när ett rör/slang lossnade och chauffören
fick bränd kalk över sig. Chauffören fördes till sjukhus för undersökning, och
har konstaterats klara sig med lindrigare skador. Platsen har sanerats.

Nordkalk har stort fokus på hälsa & säkerhet och arbetar för att undvika
olyckor och risker vid våra anläggningar. Vi har en Noll-vision för olycksfall
och tydligt uttalat att inte göra avkall på säkerheten. Händelsen kommer därför
noggrant att utredas för att se vad som orsakade olyckan. Tills vi har hela
bilden klar för oss, har vi inte ytterligare information att ge, men återkommer
så snart händelsen är utredd.

Frågor med anledning av detta hänvisas till Eva Feldt, 010-476 26 64.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.