Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Vi tackar alla våra besökare i Borgeby

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-06-30

Dubbla rekord – 21 500 besökte mässan och 369 utställare – Nordkalk fanns naturligtvis också på Borgeby Fältdagar 2015

Tack till alla besökare och grattis till vinnarna i vår tävling. I tävlingen skulle man gissa vikten på en kalksten. Onsdagens sten vägde 259 gram och torsdagens sten vägde 230 gram. Vinnarna är meddelade och ett stort grattis till er.

Intresset för våra produkter var stort och frågorna var många till våra medarbetare och även till våra spridarentreprenörer i montern.

Hushållningssällskapet och Jordbruksverket demonstrerade tvåstegsdike och vår Lars Wadmark visade kalkfilterdike på en demonstrationsyta ca 100 meter från Nordkalks monter.

Det var som vanligt stort intresse för Gropen och Nordkalk var med som arrangör. Gropen år 2016 kommer att visa mycket kalkeffekter med pH-kalkning och strukturkalkning.

Vi möts igen på Borgeby 29-30 juni 2016!

 I bilden från vänster spridarentprenör Micke Pettersson, Solveig Jakobsson, Anna Thynell, Mikael Furu, Henrik Nordholm och Lars Wadmark

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.