Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Kommunikationsdirektör, Nordkalkkoncernen

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-10-31

Filosofie magister Anne Foley, 54, har den 26 oktober 2015 utnämnts till kommunikationsdirektör med ansvar för Nordkalkkoncernens interna och externa kommunikation. Hon har arbetat inom Nordkalks kommunikationsfunktion sedan januari 2000.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.