Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk begär anstånd att lämna yttrande till Mark- och miljööverdomstolen

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-10-19

Nordkalk har sedan tidigare fått tid till den 23 oktober 2015 för att  inkomma med synpunkter på Bungemålets fortsatta handläggning i Mark- och  miljööverdomstolen. Men då Nordkalk tyvärr inte kunnat slutföra  utredningsarbetet rörande de frågor om målets fortsatta handläggning som  föranletts av regeringens beslut den 31 augusti 2015, har Nordkalk idag begärt ytterligare anstånd till den 6 november 2015.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.