Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Vattendagarna i Växjö

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-10-21

Nordkalk deltog i tre dagar på ”Vattendagarna i Växjö” med tyngdpunkt på sjöar och de utmaningar, innovationer och ny miljöteknik som kommer att krävas i framt

Årets vattendagar handlade om hur svenskt åtgärdsarbete egentligen fungerar i praktiken och hur vatten förvaltas och hanteras för att nå den av alla så hett eftertraktade bättre statusen!  

I Nordkalks monter var intresset stort från besökarna och frågorna många. I föredragen pratades det en hel del om olika åtgärder med kalk, som t.e.x. kalkfilter, kalkfilterdiken och strukturkalkning. 

Kalkfilter för fosforreduktion som vårt försök i Löddesborg var ett hett ämne. Spännande föredrag och workshops fanns på programmet med presentationer av ny kunskap inom flera viktiga områden. 
 
Växjö kommunen har en unik historia av att jobba framgångsrikt med restaurering av övergödda sjöar. De stadsnära sjöarna har genom sin känslighet varit bland de första att slås ut av övergödning från den närbelägna staden. Redan för 50 år sedan påbörjades arbetet med restaurering av sjön Trummen. Kommunen har sedan dess varit i framkant både i arbetet med att minimera pågående föroreningar och att återställa förorenade vattenmiljöer. Kommunen har precis antagit ett nytt åtgärdsprogram som innebär en mångmiljonsatsning för att arbeta med renare tillrinning, restaurering av förorenade bottnar och förbättring av biologisk struktur, d.v.s. i princip alla relevanta aspekter i hela sjösystemet. 

Detta är ett unikt omfattande helhetsgrepp och genom de senaste årens utredningar ovanligt väl underbyggt. Växjö kommun, berättade om hur Växjö bidrar till ett renare hav och hur de tätortsnära sjöarna går från kraftig algblomning till badvänliga sjöar och god status enligt vattendirektivets krav. 
Svenska Föreningen för Limnologi, i samverkan med Växjö kommun, arrangerade Vattendagarna 2015.

 

Nästa år kommer ”Vattendagarna 2016” att arrangeras i Umeå och kommer bl.a. att handla om sulfitjordar, lakvatten från gruvor och övrig gruvindustri. iden

 

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.