Nyheter och publikationer

Senaste nyheter från Nordkalk

Nordkalk erhåller klimatinvesteringsstöd

Nordkalk (info a nordkalk.com), 2015-12-18

Nordkalk har idag av Naturvårdsverket beviljats klimatinvesteringsstöd inom ramen för Klimatklivet. Klimatklivet är en satsning för att minska utsläppen av växthusgaser. Nordkalk är ett av tolv företag som får stödet för ”åtgärder som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona”.  

Under 2015 har Nordkalk vid vår anläggning i Ignaberga, utfört proveldning med biobränsle. Bränslet är en överskottsprodukt från fodertillverkningen som är ekologisk. Försöken har givit goda resultat för såväl miljön som för Nordkalk. En investering kommer därför nu att genomföras för att ställa om produktionen och anpassa utrustningen för att övergå från fossilt bränsle till biobränsle.

Ungefär en tredjedel av Nordkalks energiförbrukning kommer från kol som används vid bränning av kalk. Nordkalk utvärderar flera möjligheter att ersätta kol och olja vid våra anläggningar med alternativa bränslen som t ex returolja, avfallsbaserade energilösningar och biobränslen för att minska de fossila koldioxidutsläppen. Eldning med biobränsle är ett sådant lyckat exempel.

Läs mer i pressmeddelande om Klimatklivet (som bilaga).

Ytterligare frågor hänvisas till Eva Feldt, 010-4762664.

Ledare inom kalkstensindustrin

Nordkalk är det ledande kalkstensföretaget på sin hemmamarknad. Vi levererar nödvändiga råmaterial till olika industrier och våra lösningar bidrar till ren luft och vatten liksom till ett mer produktivt jordbruk.